نمایش ctrl+z

آدرس: اصفهان، کاشان خانه تئاتر کاشان-جنب مسجد آقا بزرگ

شروع: دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ، ساعت 18:30

پایان: پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ، ساعت 20:00

شرکت در رویداد

توضیحات

قیمت بلیت این نمایش: 15000 تومان

ظرفیت هر سانس 60 نفر می باشد. 

شماره ردیف و صندلی سوری بوده و اولویت انتخاب صندلی با کسانی است که زودتر در محل اجرا حاضر خواهند شد.

 

 

 

نمایش ctrl+z کاری از حدیث فیروزیار اردیبهشت ماه امسال در شهر کاشان به روی صحنه می‌رود.

بازیگران این نمایش عبارت اند از: 

کوثر سعادت ،هادی جانی، عباس هاشمی مطلق، احمدرضا پورسعیدی، طاها طالبیان

تلفن هماهنگی: 09308138449

پشتیباتی سایت: 09371952169