شب فرهاد

آدرس: اصفهان، اصفهان خیابان کاوه، پل چمران، جنب شهرداری منطقه هفت، هنرسرای خورشید

شروع: چهارشنبه 6 تیر 1397 ، ساعت 20:30

پایان: چهارشنبه 6 تیر 1397 ، ساعت 20:35

شرکت در رویداد

توضیحات

گروه مادرد برگزار می‌کند:

شب فرهاد

خواننده: نادین نادری

پیانو: پویا ملاحیان

شماره تلفن جهت هماهنگی: 09129302337