دومین همایش استانی در حوزه گردشگری

آدرس: اصفهان، اصفهان خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تالار دکتر علی شریعتی

شروع: چهارشنبه 27 تیر 1397 ، ساعت 08:00

پایان: چهارشنبه 27 تیر 1397 ، ساعت 12:00

شرکت در رویداد

توضیحات

ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

توجه داشته باشید انتخاب صندلی در این رویداد تنها برای برنامه ریزی و صدور گواهینامه می باشد.

دومین همایش استانی در حوزه گردشگری

نقش مهمانپذیری و هتلداری در صنعت گردشگری اصفهان (وضعیت کنونی: چشم اندازها)

  • سرمایه‌گذاری
  • آموزش و مدیریت
  • بوم گردی
  • ارتقا و برندسازی
  • هتلداری سبز
  • صنایع وابسته