همایش فرهنگسازی مالیاتی گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

آدرس: اصفهان، اصفهان دانشگاه علوم پزشکی - تالار دکتر علی شریعتی

شروع: دوشنبه 25 تیر 1397 ، ساعت 15:00

پایان: دوشنبه 25 تیر 1397 ، ساعت 17:00

شرکت در رویداد

توضیحات

همزمان با هفته مالیات و در راستای اطلاع رسانی و فرهنگسازی مباحث مالیاتی همایش فرهنگسازی مالیاتی گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با مشارکت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در مورخ دوشنبه 25/04/97 در محل تالار شهید دکتر شریعتی دانشگاه اصفهان برگزار می گردد.